China / Urumqi
Muhetaer Bogela
China / Urumqi
1965 yılında Atuş'ta doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu memleketinde okudu. 1986-1988 yıllarında memur yetiştirme yüksekokulunda okudu. 1996-1998 yıllarında Şinciang Sanat Enstitüsünün Yönetmenlik Bölümünde mesleki eğitim aldı. Muhtar Buğra, edebi kişiliğiyle, radyo televizyon alanında program yapımcılığıyla ve yönetmen kimliğiyle kendisinden söz ettiren aydınlardan biridir. Çocukken oluşan şiir sevgisi, zamanla olgunlaşmış ve Buğra'yı şairler sırasına taşımıştır. Şairin "Umut Yıldızı" adlı şiir kitabı, Milletler Neşriyatı tarafından yayımlandı ve kendisi "Bala Şair/Çocuk Şair" olarak tanınmaya başladı. Bu çalışmasını daha sonra "Qoş Méğiz/Çift Çekirdek", "Axşamqi Lirika/Akşamki Lirik" gibi şiir kitapları takip etti. Şairin Kasım 2005 tarihinde yayımlanan "Tiken Pesli/diken Sezonu", "Qum Pesli/Kum Sezonu", "Beşinçi Pesil/Beşinci Sezon" adlı şiir kitaplarında yaşam, ölüm ve dünya hakkındaki fikirler, şairin ideolojik görüşüne örnek teşkil etmektedir. 2006 yılında özerk bölge çapında tesis edilen "Azınlıklar Edebiyatındaki Genç Emekçi" ödülüne layık görüldü.  

Birlik

Ben insan pazarlarında yalnızım,

Ben insan mezarlarında yıldızım.

 Ben denizdeki bir tane kumum

Ben kumluktaki bir damla suyum

Duadaki bir ayetim.

“tek ben” için dua etmeyip

Dünyadaki bütün insana

Uzay insanlarına

Ateş tutturmayıp, nur verip

Dağıtırım sevgi.

Ben bir ağacım

Tane tane kemiklerimden

Yapılmıştır

Çin’in meşhur kâğıdı

Yazıp bitirmiş cilt-cilt kitabı,

Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip

Konfüçyüs hazretleri.

Merhaba Şekspir

Merhaba Şili’li Mistral,

Merhaba Tagor,

Merhaba Yunus Emre, Nazım Hikmet

Saidi’ye

Nevai’ye

Abay’a

......

Ateş tutturmayıp nur verip,

Dağıtırım sevgi.

Her insanın vardır vatanı, milleti

Şahinin da vardır konduğu bir zirvesi,

Uğur böceğinin dalı, nebatı,

Karıncanın yuvasıdır dünyası.

Kadim düşlerin şimdi

Terstir tabiri,

Lakin bir ipe bağlanmıştır,

Çeşit çeşit kavım ve ırkların tümü.

Ateş tutturmayıp nur verip,

Dağıtırım sevgi.

Çünkü ben birliğim.

Çünkü ben birliğim.

Ayrılıkta yok Allah visali

bir+lik

lik = binlerce

Tek bir arı veremez bal,

Binlercenin vardır balı.

Ateş dediğin cehennemden çıkmış,

Ayrılık olmaz

Niyeti değil cefayı,

Eşit bölüşünce

Bir ekmek bulunursa,

Beraber yiyince.

Çünkü ben –birliğim.

Ateş tutturmayıp nur verip,

Dağıtırım sevgi.

Ruhî birlik

Melekler nurdan yaratılmış

Ben de öyleyim.

Ben insan pazarlarında yalnızım.

Ben insan mezarlarında yıldızım.